to do list

רשימות "להפסיק לעשות"

רשימות "להפסיק לעשות"

אנחנו עושים לעצמינו רשימות To do list כל הזמן בין אם באופן דיגיטלי או ידני  לעיתים הרשימות הללו הולכות ומתארכות ונראה על פניו שאף פעם לא נצליח לעמוד בקצב הגדילה שלהן, אבל יש משהו שאנחנו פחות שמים לב אליו – אלו הדברים, המשימות שאנחנו צריכים להפסיק לעשות. כן, יש לא מעט משימות, פעולות שנחשבות כ"שודדי …

רשימות "להפסיק לעשות" לקריאה »

תעדוף משימות

תעדוף משימות

אנחנו מוצפים כל הזמן במשימות בעסק שלנו ובחיים הפרטיים שלנו. רשימות ה – To do list רק הולכות ומתארכות, ונראה שאנחנו לא באמת יכולים לעמוד בכולן. חלק מהמשימות הללו חשובות יותר וחלק פחות, אל חלק מהן נוכל להגיע היום וחלק נדחה פעם אחר פעם בתקווה שיום אחד נצליח לבצע אותן. אין לנו ברירה, אנחנו חייבים …

תעדוף משימות לקריאה »